ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

DESIGN BY SAKIS

Πάφου 41, 3051, Λεμεσός
+357 99551242
Wedding ceremony flower decorations in a garden, by Design by Sakis.
View Gallery 30 Photos
Wedding ceremony flower decorations in a garden, by Design by Sakis.

Design By Sakis

Tell us the date… we will make it beautiful!!!

SEE MORE WORK OF "VENDOR" IN OUR WEBSITE